امروز یکشنبه 02 اردیبهشت 1403
سال مهار تورم و رشد تولید
معاملات

تمامی معاملات شهرداری اعم از معاملات خرید خرد و متوسط، مناقصه و مزایده

شماره تماس :
03532722224
ایمیل :
info@ashkezar.com