امروز سه شنبه 26 تیر 1403
سال جهش تولید با مشارکت مردم
معاملات

تمامی معاملات شهرداری اعم از معاملات خرید خرد و متوسط، مناقصه و مزایده

شماره تماس :
03532722224
ایمیل :
info@ashkezar.com