امروز سه شنبه 26 تیر 1403
سال جهش تولید با مشارکت مردم

واگذاری 7 قطعه زمین صنعتی و 1 قطعه زمین تجاری در منطقه صنعتی نیکو اشکذر

واگذاری 7 قطعه زمین صنعتی و 1 قطعه زمین تجاری در منطقه صنعتی نیکو اشکذر

شهرداری اشکذر ، در نظر دارد تعداد هفت قطعه زمین صنعتی و یک قطعه زمین تجاری واقع در شهرک صنعتی نیکو اشکذر را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir)  به صورت الکترونیکی به فروش برساند .

تاریخ انتشار 28/06/1402 تا تاریخ 16/07/1402 آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده06/07/1402  آخرین مهلت تحویل اسناد فیزیکی سپره به شهرداری : 15/07/1402 تاریخ بازدید: از تاریخ 01/07/1402 تا تاریخ 10/07/1402 از ساعت 9 تا 12 ، آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت به سامانه 16/07/1402 تا ساعت 13 تاریخ بازگشایی: 17/07/1402 زمان اعلام برنده: 18/07/1402

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دبیرخانه شهرداری اشکذر مراجعه 

تاریخ : 11 آبان 1402
شماره تماس :
03532722224
ایمیل :
info@ashkezar.com