امروز سه شنبه 26 تیر 1403
سال جهش تولید با مشارکت مردم
اعضا

حمیدرضا ملانوری شمسی
حمیدرضا ملانوری شمسی
مسئول IT
حامد دهقانی
حامد دهقانی
مسئول روابط عمومی
شماره تماس :
03532722224
ایمیل :
info@ashkezar.com