امروز دوشنبه 20 آذر 1402
سال مهار تورم و رشد تولید
اعضا

حمیدرضا ملانوری شمسی
حمیدرضا ملانوری شمسی
مسئول IT
حامد دهقانی
حامد دهقانی
مسئول روابط عمومی
شماره تماس :
03532722224
ایمیل :
info@ashkezar.com