امروز دوشنبه 20 آذر 1402
سال مهار تورم و رشد تولید

تجلیل از کارشناس مالی شهرداری اشکذر به عنوان بانوی کارمند برتر استان یزد

تجلیل از کارشناس مالی شهرداری اشکذر به عنوان بانوی کارمند برتر استان یزد

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، در جشنواره شهید رجایی از سرکار خانم فاطمه عرب پور یزدی؛ کارشناس مالی شهرداری اشکذر به عنوان بانوی کارمند برتر استان یزد تجلیل شد.

لازم به ذکر است ایشان ضمن ایفای نقش در محل کار، از همسر خود که به دلیل حادثه ای ناشنوا و نابینا شده اند، مراقبت می کند.

تاریخ : 11 آبان 1402
شماره تماس :
03532722224
ایمیل :
info@ashkezar.com