امروز سه شنبه 26 تیر 1403
سال جهش تولید با مشارکت مردم

بازدید سرپرست شهرداری اشکذر از خیابان شهید صدوقی

بازدید سرپرست شهرداری اشکذر از خیابان شهید صدوقی

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، حسین فتوحی سرپرست شهرداری به همراه کارشناسان عمران، فضای سبز و خدمات شهری شهرداری از خیابان شهید صدوقی بازدید کرد.


حسین فتوحی در جریان این بازدید با اینکه درخواست های متعددی در جهت ساماندهی این خیابان به شهرداری رسیده گفت: وضعیت فعلی این خیابان نارضایتی مردم را تشدید کرده و ضرورت دارد تا نسبت به رفع مسائل و مشکلات آن در حداقل زمان اقدام کرد.


سرپرست شهرداری اشکذر افزود: پاکسازی، جمع آوری نخاله ها و تسطیح مخلوط در طول مسیر مورد انتظار است که توسط هریک از واحدهای مربوطه شهرداری نیز انجام شود.


وی در خصوص جابه جایی تاسیسات این خیابان بر نشست مشترک با اداره برق شهرستان و با محوریت فرمانداری تاکید کرد تا موضوع جابه جایی تاسیسات در سریع ترین زمان ممکن اجرایی گردد.


سرپرست شهرداری اشکذر ضمن بازدید از کوچه کشاورز واقع در بلوار شهیدان داداشپور مسائل و مشکلات این کوچه در خصوص جابه جایی تاسیسات برق را به صورت میدانی مورد بررسی قرار داد.
 

تصاویر
تاریخ : 26 اردیبهشت 1403
شماره تماس :
03532722224
ایمیل :
info@ashkezar.com