گزارش ستاد تسهيلات سفرهاي نورزي

گزارش ستاد تسهيلات سفرهاي نورزي


گزارش ستاد تسهيلات سفرهاي نورزي

1-     ايجاد كمپينگ راهنمايي مسافران نوروزي و جمع آوري زباله 5 مرتبه در شبانه روز

2-     تهيه بروشور و نقشه شهر جهت راهنمائي مسافران نوروزي 4000 نسخه

3-     استقرار خودرو آتش نشاني در محل كمپ مسافران نوروزي

4-     تزئين و نورپردازي ميادين شهر اشكذر

5-     تهيه بزرگترين سفره هفت سين استان در محل پارك اشكي و ايجاد ابنماهاي زيبا در محل پارك

6-     پخش موسيقي مجاز در محل پارك اشكي

7-     نصب بنرهاي خوش آمد گويي در وروديهاي شهر اشكذر و تبريك عيد در بنرهاي  سطح شهر

8-     نصب ده ايستگاه اتوبوس به همراه تابلوهاي تبليغاتي كه در تابلوها تبريك سال نو نصب گرديد

9-     تامين پاركينگ اتومبيلهاي  مسافران در محل ورودي شهر

10-رنگ اميزي جداول سطح شهر 25 هزار متر طول

11-اجراي ورزش باستاني به مدت 7 شب در محل پارك اشكي به همراه اجراي برنامه هاي شاد توسط مجريان استاني از ساعت 20الي 22

12-كشيك هر روزه شهرداري در ايام تعطيل

13-ايجاد ايستگاههاي ورزشي در محل سالن پارك اشكي جهت پرتاب دار و مسابقه نقاشي كودكان

14-تجهيز چهار پارك به ويژه پارك ورودي شهر به وسايل بازي كودكان- ستهاي بدنسازي- سطل زباله- صندلي پاركي