گام بلند

گام بلند


گام بلند

بتازگی شهردار اشکذر جناب آقای مهندس زارع پور با پیگیری  و جدیت خود توانستند مقداری از اراضی در دست منابع طبیعی را با مجوز - برای ساخت مرکز بهداشتی و ... به اراضی شهری ملحق کنند  این امر جدیت  ایشان رادر خدمت می رساند

 شادابي ،زيبايي و پيشرفت پروژه هاي عمراني شهر آينه اي است در پيش چشم مردم شهر،و اينك آنچه پيش رو داريد حاصل زحمات بي وقفه و مستمر مجموعه تلاشگران شهرداري ،شوراي اسلامي شهر وهمدلي مسئولين استان وشهرستان و شما شهروندان گرامي است.  

احمد زارع پور اشكذري