نصب تیرچراغ برق در جاده سنتو

نصب تیرچراغ برق در جاده سنتو


نصب تیرچراغ برق در جاده سنتو

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر محمدجوادکاظمی بیان کرد مسیر جاده سنتو تا سه راهی طبس روشنایی ان تامین خواهد شد . وی تشریح کرد تیرهای روشنایی ان اماده نصب می باشد