شوراها ، عصاره اصل حاكميت مردم در اداره شهر هستند

شوراها ، عصاره اصل حاكميت مردم در اداره شهر هستند


شهرداراشکذر:

 

روابط عمومی شهرداری اشکذر گزارش داد، مهندس سلمانی در آستانه 9 اردیبهشت سالروز استقرار شوراهای اسلامی شهر و روستا با اعلام این که این نهاد مدنی نماد بارز مردم سالاری دینی و تحقق اصل حاکمیت مردم بر تعیین سرنوشت خویش است افزود: سه دوره از استقرار نهاد شوراها در کشور به عنوان یادگار گرانسنگ امام راحل می گذرد و در این سال ها ، شوراهای شهر و روستا با وجود نوپا بودن و تجربه جدید مدیریتی و نظارتی در اداره شهرها و روستا ها ، منشأ خدمات و تحولات گسترده و ماندگاری شده اند که نمونه بارز این موفقیت ها در نظام مدیریت شورایی طی سال های اخیر ، در شهر اشکذر و از زمان روی کار آمدن شورای سوم این شهر به منصه ظهور و بروز رسیده است.

شهرداراشکذر با اشاره به اهداف کلان مدیریت شهری اشکذر مرکب از شورای سوم و مدیریت فعلی شهرداری ، طی چند سال گذشته خاطرنشان کرد: مدیریت فعلی شهرداری اشکذر در کنار شورای اسلامی شهر و اعضای آن ،  از آغازین روزهای استقرار در رأس مدیریت شهری اشکذر ، تلاش برای مدیریت بابرنامه و هدفمند به منظور پاسخگویی به نیازها و مشکلات شهروندان و نیز رفع موانع و مشکلات شهری را سرلوحه کار خود قرار داده و تا امروز نیز توسعه ، عمران ، آبادانی و تحول اساسی ایجاد شده در ساختار شهری و زندگی و رفاه عمومی شهروندان ، نتیجه استقرار این نوع از مدیریت در جای جای شهر بوده است.

مهندس سلمانی گفت: مدیریت ارشد شهرداری و تمامی مدیران و پرسنل تلاشگر این مجموعه خود را مقید و ملزم به اجرای مصوبات و برنامه های ابلاغی شورای شهر و اعضای آن می دانند و همچنان بر عهد خود با منتخبان مردم در نهاد شورا در راستای توسعه زیربنایی و پایدار اشکذر پایبندند و از هیچ کوششی برای تحقق اهداف توسعه شهراشکذرفروگذار نخواهند بود.وی در پایان افزودکه امید واریم مردم شهر اشکذر همچون سالهای گذشته با شرکت در انتخابات ریاست جمهوری وشورای شهر، پرشورسرنوشت شهراشکذروکشور را هرچه بهتر رقم بزنند./