آسفالت بلوار عقیق در شهرک صنعتی

آسفالت بلوار عقیق در شهرک صنعتی

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر آسفالت بلوار عقیق در شهرک صنعتی اشکذر در حال انجام است