احداث 4000 متر شبکه روشنایی درمعابرشهراشکذر

احداث 4000 متر شبکه روشنایی درمعابرشهراشکذر


تشریح عملکرد روشنایی در شهراشکذر

دهقان تشریح کرد احداث بلوار در جاده سنتو حدفاصل شهر زارچ تا دوراهی طبس در حوزه شهری اشکذر می باشد خاطر نشان کرد در این مسیر بیش از 4000متر تیر گذاری واجرای فنداسیون جهت روشنایی جاده سنتو هزینه شده است وی بهسازی وتعویض لامپ والمان های روشنایی میادین ومعابر ، ایجاد روشنایی مجتمع خدمات بین راهی اشکذر ،پارک ها و.... از جمله اقدامات صورت گرفته در زمینه روشنایی عنوان کرد. دهقان در پایان افزودند پیگیری طرح روشنایی بلوار شهدا،بلوار شهید داداش پور و فاز دوم بلوار 45 متری صاحب الزمان (عج)نیز در دست اقدام می باشد.