درهفته درختکاری

کاشت بیش از 35000 نهال کاج خاف در کمپ قدس شهرداری اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر ؛ درهفته درختکاری بیش از 35000 نهال کاج خاف در کمپ قدس شهرداری اشکذر ، کاشت شد.