نصب علائم ترافیکی کمربندی شهر اشکذر

نصب علائم ترافیکی کمربندی شهر اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، عملیات نصب علائم ترافیکی کمربندی شهر اشکذر به طول 6 کیلومتر و در دو باند در حال انجام است.


لازم به ذکر است جهت نصب علائم ترافیکی این پروژه بالغ بر 50 میلیون تومان هزینه شده و در حال حاضر 50 درصد از کار انجام شده است.