نصب تابلوهای نامگذاری کوچه و معابر سطح شهر اشکذر

نصب تابلوهای نامگذاری کوچه و معابر سطح شهر اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، شهردار اشکذر گفت: نصب تابلو کوچه و معابر  بلوار سرداران شهید، خیابان شهید صدوقی، خیابان شهید عباسعلی رفیعی مجومرد، خیابان شهید گمنام مجومرد و بلوار زرین شهر در حال انجام است.

 

مهدی جعفری پور با بیان اینکه نصب تابلو کوچه ها و معابر با پایه و ملزومات کامل نصب گردیده است، افزود:  هزینه اختصاص داده جهت نصب تابلو کوچه ها و معابر بیش از 50 میلیون تومان بوده است.

 

وی  خاطر نشان کرد: اجرای طرح جی نف اداره پست شهرستان در راستای استاندارد سازی آدرس‌دهی و نقشه ها از جمله پروژه هایی است که اجرای آن مستلزم همکاری اداره پست  با شهرداری در نامگذاری کوچه ها و معابر شهری است.