نصب برج نور میدان فیروزآباد و صاحب الزمان حجت آباد

نصب برج نور میدان فیروزآباد و صاحب الزمان حجت آباد

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، تعداد چهار عدد برج نور۲۰متری با جمعا۴۸ پرژکتور در میدان فیروزآباد و صاحب الزمان حجت آباد(ورودی مجومرد) نصب شد.

 

شهردار اشکذر با بیان اینکه ساماندهی این دو میدان از ابتدای سال در دستور کار این شهرداری قرار گرفته است، گفت: جهت نصب چهارعدد برج نور مبلغ 250 میلیون تومان هزینه شده است که میدان فیروزآباد در حال ساماندهی می باشد و ساماندهی میدان صاحب الزمان هم در سال آینده تامین اعتبار شده و نیز انجام خواهد شد.