نصب بخشی از المان میدان امام رضا(ع) اشکذر

نصب بخشی از المان میدان امام رضا(ع) اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، صبح شنبه 22 تیرماه بخشی از المان میدان امام رضا(ع) اشکذر اجرا شد.