در دیدار با سرپرست فرمانداری اشکذر مطرح شد:

لزوم پیگیری تبدیل وضعیت پرسنل شهرداری

لزوم پیگیری تبدیل وضعیت پرسنل شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، جمعی از پرسنل شهرداری اشکذر با "هادی هادی نسب" سرپرست فرمانداری اشکذر دیدار کردند.

 

سرپرست فرمانداری اشکذر با بیان اینکه شهرداری ها نهادی غیرعمومی به شمار می روند که مدیریت امور شهری را بر عهده دارند، افزود: زمانی که واحدهای مختلف شهرداری بتوانند نیازهای مردم را برآورده سازند، به رضایتمندی شهروندان منجر و بالطبع مشارکت شهروندان در این زمینه بیشترخواهد شد.

 

هادی هادی نسب با تاکید بر جلب رضایت عمومی شهروندان از شهرداری اظهار داشت: شهرداری ها نهادی هستند که ارتباط  مستقیم و چهره به چهره با مردم دارند، لذا باید در این مجموعه ها به گونه ای عمل شود که نگرش شهروندان نسبت به این نهاد مثبت شود و این امر منوط  به نحوه عملکرد پرسنل شهرداری در پاسخگویی به ارباب رجوع است.

 

وی بر توزیع مناسب وعادلانه خدمات در سطح مناطق مختلف شهر تاکید کرد و گفت: شناسایی دقیق از میزان کمبود امکانات در مناطق و تلاش درجهت برطرف کردن آنها می تواند در افزایش میزان رضایتمندی مردم از شهرداری موثر واقع شود.

 

لزوم احداث ساختمان جدید برای شهرداری، طرح جامع شهراشکذر و پیگیری امور مربوط به تبدیل وضعیت پرسنل شهرداری از جمله مواردی بود که در این جلسه توسط پرسنل شهرداری اشکذر مطرح شد.