دیدار فرماندار و شهردار اشکذر با معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان بازآفرینی کشور جناب آقای مهندس پژمان

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر ؛ فرماندار و شهردار اشکذر با معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان بازآفرینی کشور جناب آقای مهندس پژماندر دیدار کردند.

این دیدار ضمن تشریح  وضعیت شهر و محلات اشکذر در زمینه بافت های فرسوده و نیاز به تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت ساماندهی آنها به معاون محترم وزیر، راهنمایی و دستورات لازم در این زمینه اخذ گردید.