حضور فرماندار و شهردار اشکذر در دوره آموزشی مدیریت بحران در شرکت فولاد آلیاژی شهرستان اشکذر

حضور فرماندار و شهردار اشکذر در دوره آموزشی مدیریت بحران در شرکت فولاد آلیاژی شهرستان اشکذر