شهردار اشکذر عنوان کرد:

تعطیلی پارک های شهر اشکذر در روز طبیعت

تعطیلی پارک های شهر اشکذر در روز طبیعت

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، شهردار اشکذر گفت: طبق مصوبه قرارگاه مرکزی مبارزه با ویروس کرونا شهرستان کلیه پارک ها و اماکن عمومی شهر اشکذر در جهت جلوگیری از هر گونه تجمع تعطیل شد.

 

مهدی جعفری پور افزود: در همین راستا کلیه ورودی پارک ها جهت ورود شهروندان مسدود و با همکاری نیروی انتظامی از هر گونه تجمع مسافران خودداری شد.

 

وی به اتخاذ تصمیمات ویژه قرارگاه مرکزی مبارزه با ویروس کرونا برای روز طبیعت اشاره و اظهار داشت: با توجه به تاکیدات صورت گرفته مبنی بر خودداری از هر گونه تجمع در روز طبیعت خوشبختانه و با همکاری و همراهی شهروندان هیچ گونه تجمعی در پارک های سطح شهر صورت نگرفت.

 

شهردار اشکذر ادامه داد: در پارک اشکی و بزرگ شهر اشکذر خانواده ها حضور نداشتند که بیانگر این است که مردم نسبت به حساسیت موضوع ویروس کرونا و شیوع آن واقف هستند.

 

جعفری پور ابراز امیدواری کرد با همراهی مردم در ماندن در خانه کمک شایانی به قطع شیوع ویروس کرونا نموده و در آینده نزدیک شاهد از بین رفتن این ویروس باشیم.