برگزاری جلسه هماهنگی ستاد سفر شهرداری اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر؛ جلسه هماهنگی ستاد سفر شهرداری اشکذر  با حضور شهردار و سایر اعضا در شهرداری اشکذر  تشکیل شد.
 در ابتدای جلسه ، مهدی جعفری پور ، شهردار اشکذر ضمن تشکر از پرسنل و کارکنان شهرداری ،  به اهمیت  نورورز و زیبایی هرچه بیشتر شهر در این ایام اشاره کرد و تلاش بیش از پیش مجموعه شهرداری را خواستار شد.
در ادامه درمورد بخش های مختلف خدمات ستاد بحث و تبادل نظر شد و مصوباتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
 نظافت شهری و جمع آوری منظم زباله در مناطق مختلف شهر، ساماندهی و اتمام پروژه های فعال عمرانی ، حضور منظم نیروهای خدماتی و آتش نشانی در ایام نوروز ، ساماندهی تابلوهای راهنمای مسیر و تابلوهای گردشگری و ....
در پایان نیز حاضرین در جلسه نظرات خود را مطرح کردند.