بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر از پروژه های عمرانی

بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر از پروژه های عمرانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر اشکذر و کارشناسان واحد عمرانی از پروژه های عمرانی شهرداری بازدید کردند.

 

در این بازدید که از پروژه های تامین دسترسی ایستگاه راه آهن اشکذر، پارک بزرگ شهر و باند دوم فاز دو بلوار دانشگاه صورت گرفت، روند اجرایی پروژه ها مورد بررسی و برنامه ریزی جهت تکمیل هر چه زودتر آنها مورد تاکید قرار گرفت.