انجام عملیات آسفالت خیابان ورزشگاه شهدای فیروزآباد

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر ؛ عملیات آسفالت خیابان ورزشگاه شهدای  فیروزآباد انجام شد.
مهدی جعفری پور ، شهردار اشکذر ازاتمام عملیات آسفالت خیابان ورزشگاه شهدای فیروزآباد خبر داد و افزود این پروژه با مساحت 1458 متر مربع و با زیر سازی و مخلوط ریزی و مصرف 136 تن آسفالت ، مبلغی بالغ بر یک میلیارد  ریال هزینه در بر داشته است.