استاندار یزد طی حکمی شهردار اشکذر را منصوب نمود

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر استاندار یزد طی حکمی از سوی استاندار یزد آقای مهدی جعفری پور اشکذری به شمت شهر دار اشکذر منصوب شد . متن کامل حکم به شرح ذیل است  

سلام علیکم

با توجه به پیشنهاد شماره 263 مورخ 18/03/94 شورای اسلامی شهر اشکذر و در اجرای تبصره 3 بند 1 ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 به موجب این حکم از تاریخ صدور برای مدت قانونی به سمت شهردار اشکذر منصوب می شوید . امید است به بهره گیری و استفاده بهینه از کلیه امکانات مادی و معنوی ، رعایت مقررات و ضوابط شهرسازی ، همکاری متقابل با مسئولین محلی ، ریشه یابی مشکلات و نارسائی ها و ارائه برنامه به مراجع ذیربط برای رفع کاستی ها ، در اداره امور توسعه و عمران شهری و حفظ و حراست از اموال عمومی و بهبود وضعیت رفاهی شهروندان کوشا بوده و تلاش لازم را جهت تحقق اهداف و برنامه های مصوب و خدمت به مردم عزیز معمول نمائید.توفبق جنابعالی را در ایفای مسئولیت های محوله با رعایت کامل ضوابط و مقررات جاری و مالی از خداوند سبحان مسئلت می نمائیم