از محل تخلیه و دفن زباله های شهر اشکذر بازدید شد

مهندس خادمی در روزگذشته جهت بررسی وضعیت دفن زباله و موارد متذکر شده که در بازدید های گذشته انجام شده بود مجددا از محل دفن زباله اشکذر بازدید کردو اعلام کرد  که برنامه ریزی از طرف شهرداری به پیمانکار مربوطه ابلاغ گردد که حتی الامکان زباله ها از مبدا تفکیک و بصورت صحیح دفن گردد . ایشان نیزمطرح کرد که برنامه ای تدوین گردد تا شهرهای اشکذر ، زارچ ، شاهدیه که در نزدیکی هم واقع هستند محلی مشخص و زباله ها بصورت تفکیک شده و به شکل صحیح دفن گردند