آگهی مزایده مرحله دوم شماره 18

واگذاری 3 قطعه زمین صنعتی و 4 قطعه زمین تجاری در منطقه صنعتی نیکو اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، شهرداری اشکذر با توجه به مجوز شورای اسلامی شهر در نظر دارد تعداد 7 قطعه زمین واقع در منطقه صنعتی نیکو اشکذر(تعداد 3 قطعه زمین صنعتی و 4 قطعه زمین تجاری) جهت ایجاد واحد تولیدی از طریق برگزاری مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط طبق جدول ذیل واگذار نماید.متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری اشکذر به آدرسwww.ashkezar.ir  مراجعه و اسناد مزایده را دریافت نمایند.

جهت دریافت اسناد مزایده اینجا کلیک کنید.