آغاز عملیات عمرانی فاز دوم رفوژ خیابان امام خمینی(ره)

آغاز عملیات عمرانی فاز دوم رفوژ خیابان امام خمینی(ره)

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، عملیات عمرانی فاز دوم رفوژ خیابان امام خمینی(ره) حد فاصل میدان بسیج تا ورودی شهر اشکذر آغاز شد.