آغاز عملیات اصلاح طرح هندسی بلوار آیت الله اشکذری به خیابان امام خمینی(ره)

آغاز عملیات اصلاح طرح هندسی بلوار آیت الله اشکذری به خیابان امام خمینی(ره)