آسفالت بخشی از کوچه سجاد هشت مجومرد

آسفالت بخشی از کوچه سجاد هشت مجومرد

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، شهردار اشکذر با بیان اینکه آسفالت قسمت ابتدایی کوچه به دلیل قرار داشتن خیمه گاه حضرت علی اصغر(ع) مجومرد مورد درخواست مکرر بوده، گفت: پس از اجرای طرح اصلاحی میدان دامداری ها، بخشی از کوچه سجاد هشت تا محدوده خیمه گاه علی اصغر(ع) روسازی و آسفالت شده است.


مهدی جعفری پور اجرای حجم 1100 متر مربع زیرسازی و 150 تن آسفالت را مهمترین اقدامات انجام شده در این راستا عنوان کرد و افزود: پس از اتمام ساخت و سازهای این کوچه، شهرداری نسبت به آسفالت باقیمانده کوچه اقدام خواهد کرد.

 

شهردار اشکذر ادامه داد: جهت زیر سازی و آسفالت انجام شده در ابتدای این کوچه 60 میلیون تومان هزینه شده است.