واکسیناسیون کرونا پاکبانان اشکذر

واکسیناسیون کرونا پاکبانان اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، شهردار اشکذر گفت: در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا براساس اولویت بندی وزارت بهداشت امروز جمعی از پاکبانان اشکذر واکسن کرونا دریافت کردند.

 

دهقان منشادی افزود: پاکبانان شهرداری بطور مستقیم با زباله به ویژه ماسک های رها شده در معابر و خیابان های شهری سرو کار دارند و جمع آوری آنها آلودگی هایی دارد و بر این مبنا تزریق واکسن کرونا برای ایمن سازی اهمیت بسزایی دارد.

 

وی اظهار داشت: تعداد 45 نفر از پاکبانان شهرداری اشکذر واکسن کرونا را دریافت می کنند که در روز‌های آتی واکسیناسیون پاکبانان به طور کامل انجام خواهد شد.