نصب المان های نوروزی در سطح شهر

نصب المان های نوروزی در سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، همزمان با ایام نوروز المان های نوروزی در میادین سطح شهر نصب شد.