نشست مشترک شهردار اشکذر با مدیران ارشد سازمان نظام مهندسی استان

نشست مشترک شهردار اشکذر با مدیران ارشد سازمان نظام مهندسی استان

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، نشست مشترک دهقان منشادی شهردار اشکذر با مدیران ارشد سازمان نظام مهندسی استان برگزار شد.

در این نشست در خصوص الکترونیکی کردن نقشه های شهرداری و همکاری های مشترک بحث و تبادل نظر شد.