فرم استعلام بهاء ساعت کاری بلدزر D8 و بالاتر

فرم استعلام بهاء ساعت کاری بلدزر D8 و بالاتر

شما می توانید جهت دریافت فرم استعلام بهاء ساعت کاری بلدزر D8 و بالاترجهت پروژه های عمرانی شهرداری اشکذر شامل تسطیح و کندن تپه های سطح شهر اینجا دانلود کنید.