ضرورت توجه شهروندان به رعایت اصول فنی و شهرسازی

ضرورت توجه شهروندان به رعایت اصول فنی و شهرسازی

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، در راستای اتخاذ تدابیر موثر جهت حفظ ضوابط فنی و شهرسازی ، شهرداری اشکذر نسبت به تخریب بخش از املاک مسکونی در حال ساخت که مغایر با قوانین شهرسازی دارد اقدام نمود.

 

شهردار اشکذر با بیان اینکه بی توجهی و عدم رعایت اصول فنی و شهرسازی در احداث ساختمان ها عامل اجرای این احکام تخریب است بر ضرورت توجه شهروندان به رعایت اصول فنی و شهرسازی تاکید کرد.

 

مهدی جعفری پور از مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر اشکذر که قصد ساخت و ساز دارند درخواست کرد تا قبل از هر گونه اقدامی به واحد فنی و شهرسازی شهرداری اشکذر مراجعه و نسبت به دریافت بر و کف و رعایت گذربندی کوچه اقدام نمایند.