شهردار اشکذر عنوان کرد:

اولویت اول بودجه سال 99 شهرداری اشکذر تکمیل پروژه‌های نیمه تمام شهر است

اولویت اول بودجه سال 99 شهرداری اشکذر تکمیل پروژه‌های نیمه تمام شهر است

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، شهردار اشکذر در دومین نشست ویدئو کنفرانسی با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری حضور یافت.

 

 

شهردار اشکذر در این نشست به صدور پروانه های ساختمانی این شهرداری در سال 98 اشاره و گفت: تعداد 57 پروانه صادر گردیده و تعداد 249 پرونده نیز به کمیسیون ماده 100 شهرداری ارجاع گردیده است.

 

مهدی جعفری پور به راه اندازی پلیس ساختمان از ابتدای سال جاری در این شهرداری اشاره و اظهار داشت: افزایش نظارت‌ها و رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز یکی از موضوعات مهمی بوده که با راه اندازی پلیس ساختمان محقق خواهد یافت.

 

وی با بیان اینکه بودجه سال۹۸شهرداری اشکذر بطور کامل محقق گردیده افزود، کلیات بودجه سال ۹۹ شهرداری اشکذر به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است و اولویت اول بودجه تکمیل پروژه‌های نیمه تمام شهر است.

 

دراین نشست گزارشی از وضعیت زمین بیمارستان حضرت زینب اشکذر نیز ارائه شد.