اهداء حکم انتصاب شهردار اشکذر

اهداء حکم انتصاب شهردار اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، با حضور دکتر یارمند مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری، هادی نسب فرماندار، اعضای شورای اسلامی شهر اشکذر و جمعی از کارکنان شهرداری حکم انتصاب احمد علی دهقان منشادی به عنوان شهردار اشکذر با امضاء دکتر مهران فاطمی استاندار به وی اهداء گردید.