آغاز عملیات آسفالت بلوار خیرین

آغاز عملیات آسفالت بلوار خیرین

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، عملیات زیرسازی بلوار خیرین در مساحت 7950 متر مربع انجام و عملیات آسفالت این بلوار با حجم آسفالت 940 تن توسط واحد عمران شهرداری اشکذر آغاز شد.