نصب دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره در شهرداری اشکذر

شهرداری اشکذر با حذف شیوه ثبت اثرانگشت برای گزارش تردد کارمندان، نسبت به نصب دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره در ساختمان اداری اقدام نمود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، با توجه به شرایط خاص و در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، شهرداری اشکذر با حذف شیوه ثبت اثرانگشت برای گزارش تردد کارمندان، نسبت به نصب دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره در ساختمان اداری اقدام نمود.


شهردار اشکذر گفت: دستگاه‌های حضوروغیاب با قابلیت شناسایی چهره از فناوری مدرن‌تری نسبت به انواع دیگر برخوردار است و بهترین عملکرد را در میان دیگر انواع دارد.


مهدی جعفری پور اظهار داشت: عدم تماس فیزیکی، برقرای مکانیزه بهتر در جهت پرداخت حقوق و توجه بیشتر به نظم و انضباط اداری از جمله مزایای دستگاه حضور غیاب تشخیص چهره است.