دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر اشکذر با پرسنل ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر اشکذر با پرسنل ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

به  گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، به مناسبت هفتم مهرماه  روز آتش نشانی و ایمنی، مهدی جعفری پور شهردار به معیت آقایان علیرضا پیشداد، علیرضا ابوئی و خانم مریم دست افشان اعضای شورای اسلامی شهر اشکذر با حضور در ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اشکذر با پرسنل  این ایستگاه دیدار کردند.