جمع آوری سد معبر و پاکسازی جاده سنتو

جمع آوری سد معبر و پاکسازی جاده سنتو

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، شهردار اشکذر در خصوص اجرای طرح رفع سد معبر و پاکسازی جاده سنتو گفت: طرح مذکور با دستور قضایی و تذکرات حضوری و اعلام قبلی از طریق اخطار به واحدها انجام گرفت که طی آن سدمعبر در حاشیه  جاده سنتو جمع آوری گردید.

 

احمد علی دهقان منشادی اظهار داشت: روند این طرح در روزهای آینده تا به نتیجه رسیدن مطلوب، در نقاطی که باعث سلب آسایش شهروندان گردد ادامه خواهد داشت.