جلسه حسابرسی سال 97 شهرداری اشکذر برگزار شد

جلسه حسابرسی سال 97 شهرداری اشکذر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، جلسه حسابرسی سال 97 شهرداری اشکذر با حضور "جعفری پور" شهردار، "رضوانی" رئیس شورای اسلامی شهر، " پیشداد"، "ابوئی" و " دست افشان" اعضای شورای اسلامی شهر اشکذر،" عرب پور یزدی" مسئول امور مالی شهرداری، "دلارام" مدیر موسسه حسابرسی شهرداری و  "روشن" مسئول حسابرسی شهرداری های استانداری در دفتر شهردار اشکذر برگزار شد.

 

 

در این جلسه حسابرسی از درآمد های وصول شده و هزینه ای پرداخت شده شهرداری اشکذر برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1397 صورت گرفت که از تمام جنبه های با اهمیت به نحو مطلوب ارزیابی شد و روش های علمی و تمهیدات شهرداری اشکذر جهت رعایت قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت های شهرداری در حدی است که در کلیت امر از اجرای قوانین و مقررات در سال مالی 1397 اطمینان معقول کسب نمود.