برگزاری نشست همفکری اعضای شورای اسلامی دوره چهارم و پنجم شهر اشکذر

برگزاری نشست همفکری اعضای شورای اسلامی دوره چهارم و پنجم شهر اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، نشست همفکری اعضای شورای اسلامی دوره چهارم و پنجم شهر اشکذر در محل دفتر شهردار برگزار شد.

 

گسترش هماهنگی و همفکری بیشتر با شورای جدید برای بهبود سطح خدمت رسانی به مردم از اهداف اصلی این نشست بود.

 

هم چنین در این نشست در خصوص تحویل و تحول امور مربوط به شورای اسلامی دوره چهارم به شورای اسلامی دوره پنجم بحث و تبادل نظر شد.