بازدید"مهندس صادقیان " و هیئت همراه ، از برخی پروژه های عمرانی شهرداری اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر ؛ مهندس صادقیان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ، به همراه مهندس محمود شاکری مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری و دکتر شهابی زاد مدیرکل دفتر فني، امور عمراني و حمل و نقل و ترافيك استانداری با معیت شاه حسینی فرماندار شهرستان اشکذر و جعفری پور شهردار اشکذر از  برخی پروژه های عمرانی شهرداری اشکذر بازدید کردند.