بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر اشکذر از طرح های سطح شهر

بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر اشکذر از طرح های سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر ، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر اشکذر از طرح بلوارابن سینا، خیابان شهید صدوقی ، آیت الله فیروزآبادی و خیابان شهید میرباقری فیروزآباد  بازدید کردند.