بازدید شهردار اشکذر از تعدادی از پروژه های درحال انجام شهرداری

بازدید شهردار اشکذر از تعدادی از پروژه های درحال انجام شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر،مهدی جعفری پور از عملیات ساخت مسجد خیری امام جعفر صادق (ع)پارک بزرگ شهر که به همت حاجی علی محمدحیدری درحال ساخت می باشد، احداث میدان تقاطع زرین شهر و بلوار دانشگاه،محوطه سازی میدان مصلی جامع اشکذر،تعریض و ساماندهی خیابان شهید محمدرضا دهقانی و همچنین کمربندی و فاز سه بلوار دانشگاه بازدید بعمل آورد.