بازدید شبانه شهردار اشکذر از پارک های درون محله ای سطح شهر اشکذر

بازدید شبانه شهردار اشکذر از پارک های درون محله ای سطح شهر اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، مهدی جعفری پور به معیت مسئول فضای سبز و خدمات شهری و کارشناسان واحد عمران این شهرداری از پارک های درون محله ای سطح شهر اشکذر بازدید کردند.

شهردار اشکذر با بیان اینکه  افزایش سرانه فضای سبز و همچنین ایجاد نشاط در محلات،از مهم‌ترین اهداف احداث این پارک ها بوده است گفت: در جریان این بازدید وضعیت نظافت، روشنایی، سنگ فرش ،ست بازی  کودکان و  فضای سبز
آنها  مورد ارزیابی قرار گرفت و در اسرع وقت نسبت به رفع مشکلات موجود این پارک ها اقدام خواهد شد.

لازم به ذکر است شهردار اشکذر از پارک های درون محله ای شهرک عمار، شهرک حمزه سیدالشهدا، توده، فیروزآباد و مجومرد بازدید کرد.