سرپرست شهرداری اشکذر خبر داد:

آغاز عملیات آسفالت مسکن بهزیستی مجومرد

آغاز عملیات آسفالت مسکن بهزیستی مجومرد

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، سرپرست شهرداری اشکذر از آغاز عملیات آسفالت مسکن بهزیستی مجومرد در مساحت 4 هزار متر مربع خبر داد و گفت: جهت اتمام این پروژه 600تن آسفالت مصرف می شود.

 

احمدعلی دهقان منشادی افزود: بالغ بر 310 میلیون تومان جهت این پروژه هزینه شده است که هزینه آن از محل پروژه های عمرانی شهرداری اشکذر تامین شده است.