آسفالت 10 هزار متر مربع از معابر شهرک زرین شهر اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، شهردار اشکذر از آسفالت 10 هزار متر مربع از معابر شهرک زرین شهر اشکذر خبر داد.

احمد علی دهقان منشادی افزود: معابر این شهرک در مساحت 12 هزار متر مربع زیرسازی شده و جهت آسفالت 10 هزار متر مربع از معابر شهرک 14 تن آسفالت مصرف شده است.

وی خاطر نشان کرد: جهت اجرای آسفالت معابر شهرک زرین شهر بالغ بر 20 میلیارد ریال هزینه شده است.

شهردار اشکذر عنوان کرد: روند آسفالت معابر باقیمانده و در اولویت شهرک زرین شهر در ماه های آینده نیز دنبال خواهد شد.​​​​​​​