روابط عمومی ، حلقه پیوند

امروزه اهمیت و جایگاه روابط عمومی در توسعه اهداف و فعالیت های هر سازمان یا نهاد اجتماعی ،اقتصادی فرهنگی وسیاسی درسطوح گوناگون (محلی،منطقه ای وبین المللی ) برکسی پوشیده نیست.روابط عمومی نبض تپنده سازمان های مدرن و پیوند دهنده سازمان با محیط پیرامون خود است .شناسایی وظایف ، ایجاد، حفظ ونگهداری روابط مطلوب و حسنه با جامعه ، از جمله وظایف مهم روابط عمومی است. روابط عمومی طی یک سال گذشته در راستای شفاف سازی فعالیت های شهرداری ، اقناع افکارعمومی ورسانه ای فعالیت های گسترده ای به عمل آمده است. اقدامات زیرساختی اطلاع رسانی و ارتباطات در زمینه راه اندازی وب سایت اطلاع رسانی شهرداری اشکذر، راه اندازی مرکز فوریت های خدمات رسانی137،بانک اطلاعات شهری،سامانه پیامک (پاشا)به شماره 3000212111 و....فرایند دوسویه پرسش وپاسخ را بین مردم و شهرداری گسترش داده است. برگزاری جلسات ملاقات مردمی شهردارواعضای شورای اسلامی شهربه منظورخدمات رسانی بهتربه شهروندان وبرقراری ارتباط چهره به چهره و نزدیک با مردم در شهر، توسعه تبلیغات شهری به مناسبت های مختلف ملی و مذهبی ، انجام امور مربوط به انتشار ماهنامه شهرباش ، برنامه ریزی واجرای تشریفات مربوط به کلیه جلسات و همایش ها و... تنها گوشه ای از فعالیت های واحد روابط عمومی است.امید است در سال تولید ملی ،حمایت ازکاروسرمایه ایرانی نیز در راستای هموار ساختن مشکلات مردم شهر وآگاهی از عموم فعالیت ها در این شهرداری سربلند و موفق باشم.
Responsive Image

حامد دهقانی اشکذری