گلکاری سطح شهر اشکذر همزمان با ایام نوروز

گلکاری سطح شهر اشکذر همزمان با ایام نوروز